Lai kādas citas skolas skolēns tiktu uzņemts Rīgas Imantas vidusskolas 2.-12. klasē vai mācību gada laikā arī 1. un 10. klasē, potenciālā skolēna vecākiem jātiekas ar skolas direktori, lai pārrunātu visus jautājumus, kas saistīti ar izglītības iestādes maiņu. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot darba dienās pa tālruņiem  67474100 vai 67474107.