SABIEDRISKO ATTIECĪBU un INŽENIERZINĀTŅU izglītības programmu PROJEKTS

-----

Papildu specializētie kursi pēc izglītojamo izvēles un iespējām:

  • Psiholoģija
  • Politika un tiesības
  • Filozofija
  • Valsts aizsardzības mācība (VAM)
  • Publiskā uzstāšanās
  • Uzņēmējdarbības pamati

-----

Šā gada 17.augustā plkst. 11.00 Rīgas 64. vidusskolā tiek organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām Rīgas skolu 10. klasēs 2020./2021. mācību gadā. Informācija par apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu un reģistrēšanās ŠEIT

Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā uz Rīgas skolu 10. klasēm tiek organizēts saskaņā ar RD IKSD 18.05.2020. iekšējie noteikumiem Nr.13-nts "Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība".

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma ŠEIT

Pēc kombinēto iestājpārbaudījumu nokārtošanas uzņemšana Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē tiek organizēta saskaņā ar Rīgas Imantas vidusskolas 22.05.2020. iekšējiem noteikumiem Nr. VSIM-20-3-nts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē".

Gaidām pretendentus kopā ar vecākiem!

Vecāku iesnieguma veidlapas:

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar roku),

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar datoru).