SABIEDRISKO ATTIECĪBU un INŽENIERZINĀTŅU izglītības programmu PROJEKTS

-----

Papildu specializētie kursi pēc izglītojamo izvēles un iespējām:

  • Psiholoģija
  • Politika un tiesības
  • Filozofija
  • Valsts aizsardzības mācība (VAM)
  • Publiskā uzstāšanās
  • Uzņēmējdarbības pamati

-----

Aktuālā informācija par 2021.gada jūnijā plānoto kombinēto iestājpārbaudījumu un izglītojamo uzņemšanu 10.klasē būs pieejama tuvākajā laikā.

Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā uz Rīgas skolu 10. klasēm tiek organizēts saskaņā ar RD IKSD 18.05.2020. iekšējie noteikumiem Nr.13-nts "Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība".

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma ŠEIT

Pēc kombinēto iestājpārbaudījumu nokārtošanas uzņemšana Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē tiek organizēta saskaņā ar Rīgas Imantas vidusskolas 22.05.2020. iekšējiem noteikumiem Nr. VSIM-20-3-nts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē".

Gaidām pretendentus kopā ar vecākiem!

Vecāku iesnieguma veidlapas:

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar roku),

IESNIEGUMS (aizpildīšanai ar datoru).