Projektā ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” noris satura sagatavošanas un izstrādes eksperimentālie darbi.

Noslēgumam tuvojas pirmais satura gatavošanas posms, kurā satura eksperti gatavo saturu desmit literatūras darbu apguvei – literatūras darbu skaidrojošās vārdnīcas ar vārdiem un frāzēm, kam, lasot tekstu, jānodrošina skaidrojums; darba lapas; kvalitatīvu ārējo interneta resursu anotētu katalogu; kā arī katrs eksperts gatavo saturu vadītajam virtuālā asistenta dialogam vienam viņa izvēlētajam projektā iekļautajam literārajam darbam.

Turpinās darbs pie lietotāju vajadzību apzināšanas un prioritāšu noteikšanas, un no tām izrietošas lietotāju scenāriju pilnveidošanas. Sākušies izstrādes darbi pie literārā darba lasīšanas un audio klausīšanās iespēju nodrošināšanas, meklējot risinājumu, kas pilnvērtīgi izmantos digitālās vides priekšrocības un dos iespēju skolēniem apgūt literatūras darbus vairākos informācijas uztveres kanālos.

Ziņa ievietota: 01.10.2020

Turpinās projekta ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” īstenošana. Šobrīd risinās satura plānošanas un sagatavošanas darbi.

3 satura ekspertes – Gunta Kaula un Anete Bērziņa no Rīgas Imantas vidusskolas un Ieva Āne-Miķelsone – projektā veidos saturu par šādiem latviešu literatūras darbiem:
Zentas Mauriņas esejas no krājuma "Domu varavīksne"; Rūdolfa Blaumaņa luga "Skroderdienas Silmačos" un novele "Nāves ēnā"; Ojāra Vācieša dzeja; Imanta Ziedoņa epifānijas; Regīnas Ezeras -  stāsti no stāstu cikla "Cilvēkam vajag suni";  Kārļa Skalbes pasaka  "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties"; Jāņa Poruka stāsts "Kauja pie Knipskas"; Viļa Plūdon poēma "Atraitnes dēls"; Andreja Pumpura eposs "Lāčplēsis".

Plānotais rezultāts - ar digitālajām iespējām un resursiem bagātināta literatūras lasīšanas, literatūras zināšanu apguves, zināšanu pārbaudes un jaunrades vieta apmācāmajam. Tā būs vietne, kur mācīties par literatūru, lasīt literatūru, pētīt kultūras un vēstures kopsakarības, veidot radošos darbus, pārbaudīt zināšanas.

Projekta sadarbības partneri – Rīgas Imantas vidusskola un Tukuma Raiņa ģimnāzija – piedalīsies projektā aprobācija, kas plānota 2021. gada pavasarī.

Ziņa ievietota: 01.07.2020

Projekta ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” mērķis ir radīt digitālu mācību un metodisko rīku, iespēju un satura kopumu literatūras apguvei un radošai pašizpausmei un integrēt tos vienā, ērti pieejamā un skaidri strukturētā digitālā mācību un metodiskajā līdzeklī. DMML ietvers elementus zināšanu apguvei un pārbaudei, un radošai pašizpausmei.

Plānotais rezultāts - ar digitālajām iespējām un resursiem bagātināta literatūras lasīšanas, literatūras zināšanu apguves un jaunrades vieta apmācāmajam. Tā būs vietne, kur mācīties par literatūru, lasīt literatūru, pētīt kultūras un vēstures kopsakarības, veidot radošos darbus, pārbaudīt zināšanas. Tehnoloģiskais risinājums nodrošinās DMML iespējami pilnvērtīgu izmantojamību dažādās ierīcēs - datorā, planšetē un mobilajā tālrunī. Digitālais līdzeklis būs pieejams tiešsaistē, un tā izmantošanai būs nepieciešams vien interneta pieslēgums.

Projekta īstenotājs ir sabiedrība “Tilde” ar diviem sadarbības partneriem Rīgas Imantas vidusskolu un Tukuma Raiņa ģimnāziju - izglītības iestādēm, kas aprobēs jauno mācību līdzekli 7.-9. klašu grupā, iesaistot vismaz 150 apmācāmos.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. marts – 2021. gada 31.maijs. Projekta kopējas izmaksas: 32 399 EUR, no tām Eiropas Sociālā fonda finansējums: 22 679.30 EUR.

Ziņa ievietota: 01.03.202