6.martā Rīgas Imantas vidusskolā ESF projekta "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs" ietvaros notika pasākums 1.klašu skolēniem “Skaistuma brīnums." Nodarbībā skolēni iepazinās ar ķīmiķa un kosmetologa profesijām. Bērni iesaistījās ziepju izgatavošanas procesā. Pasākuma noslēgumā katrs skolēns izvērtēja savu darbu. Secinājums: sajūsma un gandarījums gan par dzirdēto, gan par iegūto rezultātu! Paldies dalībniekiem un viņu audzinātājām par dalību pasākumā un skolas karjeras izglītības konsultantēm par sniegto iespēju!