Rīgas Imantas vidusskolas 4. un 5. klašu skolēni ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 19. un 20. februārī devās uz Rīgas starptautisko lidostu, lai piedalītos pasākumā “Lidot - mana karjeras izvēle”. Skolēni iepazinās ar karjeras attīstības iespējām lielākajā aviācijas uzņēmumā Baltijā, kā arī iepazinās ar daudzveidīgajām profesijām lidostā - stjuarts, pilots, dispečers, IT speciālists, ugunsdzēsējs u.c. Skolēni iegūto informāciju varēs izmantot savas karjeras veidošanā. Paldies klašu audzinātājām par atsaucību un piedalīšanos šajā pasākumā!