18. februārī notika Rīgas Imantas vidusskolas projekta "Skola ārpus skolas" (SĀS) šī mācību gada 3. diena! 1.-12. klašu skolēniem mācības šodien notika RTU Ķīmijas fakultātē, LU Botāniskajā dārzā, uzņēmumā "Rīgas Siltums", ledus hallē VOLVO, Modes muzejā, Latvijas kara muzejā, Zinātnes zonā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā u.c.

Rīgas Imantas vidusskolas 1.a, 2.b, 3.a, 3.m, 4.abm, 5.abm un 6.abm klašu skolēni projekta ietvaros VOLVO SPORTA CENTRĀ apguva slidošanas pamatprasmes, vienlaikus apzinoties un ievērojot drošības noteikums un atbalstot viens otru! 

 

Turpretī 1.b klase kopā ar klases audzinātāju Inesi Dunduri Latvijas Kara muzejā iepazina Latvijas armijas vēsturi un karavīra profesiju, apguva ar bruņotajiem spēkiem saistītus jēdzienus, kā arī attīstīja ierindas mācības pamatprasmes, kas skolā labi noderēs sporta stundās!

 

7. klašu skolēni LU Botāniskajā dārzā iepazina tropu un subtropu augus, to raksturīgās pazīmes, salīdzināja mērenās un tropu klimata joslu pazīmes, atpazina raksturīgākās palmu un kaktusu sugas, kā to visu paredz ģeogrāfijas mācību programma.

 

8. klašu skolēni RTU Ķīmijas fakultātē starpdisciplinārās mācībās apgūst tēmu "Skābes un bāzes" ķīmijā un veic praktiska satura uzdevumus matemātikā. Rezultātā skolēni zina un ievēro drošības noteikumus laboratorijā un sadzīvē, pazīst ķīmiskos traukus, piederumus un ierīces, iepazina fakultātes laboratorijas un ķīmijas tehnoloģijas Latvijā un guva priekštatu par matemātikas aprēķinu pielietojumu ķīmijā.

 

11.a klase kopā ar klases audzinātāju Anitru Līkasni iepazina Rīgas kinoteātrus un ciemojās Latvijas Nacionālajā teātrī, kas posās simtgades svētkiem. Skolēni uzzināja daudz jauna par teātra ēku, tās vēsturi, personībām, greznajām telpām, moderno skatuves tehniku un pat savu galdniecības darbnīcu. 11.a klase sveic teātri 100 gadu jubilejā un vēl saglabāt šodien izjusto pozitīvo un radošo skatuves enerģiju! 

 

12.a klases skolēni kopā ar matemātikas skolotāju Ingunu Kalniņu uzņēmumā "Rīgas Siltums" ne vien iepazina uzņēmuma darbību un noskaidroja, kādu profesiju cilvēki nepieciešami, lai veiktu darbu, bet arī pielietoja matemātiku - iepazina, pētīja, analizēja dažādus grafikus, balstoties uz datiem, kas iegūti apkures režīmos.