28. novembrī ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros Rīgas Imantas vidusskolā sākās lekciju cikls "Praktiskā astronomija", kur sadarbībā ar RTU kopumā 27 skolēni no 6.-9. klasēm papildināja un arī turpmāk papildinās savas zināšanas par Saules sistēmas planētām un to pavadoņiem. Paldies projekta koordinatorei, skolotājai Ivetai Veinbergai par pasākuma organizēšanu!