Rīgas Imantas vidusskolas 1.- 12. klašu skolēni piedalījās projekta "Latvijas skolas soma" pasākumā - Laboratorium zinātnes skola viesojās mūsu skolā, lai ar šova elementiem ar skolēniem runātu par drošību: elektrība, bīstami šķidrumi, uguns u.c. Paldies skolotājai, projekta koordinatorei Kristīnei Ziņģītei-Otisonei par pasākuma organizēšanu!