12. novembra rītā Rīgas Imantas vidusskolā Skolēnu pašpārvalde sagaida gan skolēnus, gan darbiniekus, gan vecākus un dāvā karoga lentītes. Lai visiem jauka šī svētku nedēļa!