Rīgas Imantas vidusskolas 1. klašu skolēni 30.oktobrī, 2. un 6.novembrī projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros apmeklēja pasākumu "No idejas līdz skatuvei", kurš notika Rīgā Valsts Leļļu teātrī. Skolēni iepazinās ar profesijām, kuras iesaistītas leļļu teātra izrādes radīšanas procesā, un noskaidroja katras profesijas lomu teātra izrādes iestudēšanā. Skolēni bija sajūsmā, ka varēja klātienē iejusties leļļu teātra pasaulē un izzināt ar to saistītās daudzveidīgās profesijas.
Paldies Rīgas Imantas vidusskolas karjeras konsultantēm I. Bernānei, J. Brokerei un G. Revizorei par radīto iespēju apmeklēt pasākumu!