Jaunajā žurnāla "Skolas Vārds" 17. oktobra numurā varam lasīt interviju ar Rīgas Imantas vidusskolas direktori Ingūnu Helvigu! Mūsu direktore intervijā dalās pieredzē par akcentu pārbīdi metodiskajā darbā un atbilstošu jauna metodiskā darba modeļa īstenošanu jau otro mācību gadu. Tāpat direktore stāsta, ka jau trešo gadu skolā esam atteikušies no projektu nedēļas, jo mūsdienīgā mācību procesā projekti kā mācību metode ir mācību procesa ikdiena, tā vietā jau trešo gadu tiek īstenots skolas projekts SKOLA ĀRPUS SKOLAS (SĀS).
Priecājamies, ka, pateicoties inovācijām un skolas kolektīva cītīgam darbam, esam pamanīti un mūsu direktore uzaicināta uz šo interviju dalīties pieredzē ar žurnāla lasītājiem! Lepojamies ar RIV un mūsu lieliskajiem pedagogiem!