10. septembrī Rīgas Imantas vidusskolas 7.c klases skolēni sporta centra teritorijā baudīja silto atvasaru un veica dažādus uzdevumus latviešu valodā. Skolēni darbojās grupās, iepazina cits citu tuvāk un kopīgi meklēja atbildes uz jautājumu: “Kāpēc jāmācās latviešu valoda?” Skolēnuprāt, labas latviešu valodas prasmes nepieciešamas komunikācijā ar līdzcilvēkiem, tās ir garants studijām Latvijas augstskolās un veiksmīgai karjerai nākotnē. Lai skolēnu motivācija pilnveidot latviešu valodas prasmes saglabājas līdz pavasarim! Paldies direktores vietniecei, latviešu valodas un literatūras skolotājai Guntai Kaulai par radošo pieeju stundām.