Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti kodu secībā publicēti ŠEIT

RIV UZŅEMŠANAS REZULTĀTI ŠEIT