Neskatoties uz to, ka mācību gads jau beidzies, astoņi Rīgas Imantas vidusskolas 11. un 12. klašu beidzēji, kuri vidusskolas laikā dibinājuši savu skolēnu mācību uzņēmumu (SMU), ir izteikuši gatavību kārtot starptautisku uzņēmējdarbības prasmju eksāmenu (ESP - entrepreneurial skills pass) un iegūt Eiropā atzītu sertifikātu, kas apliecina uzņēmējspēju kompetences apguvi. Sertifikātu ir atzinušas arī Latvijas augstskolas, un tas skolēniem sniegs dažādas priekšrocības, stājoties augstskolā un izvēloties ekonomikas un biznesa studiju programmas. Vēlam veiksmi! Paldies skolotājai Ivetai Veinbergai par skolēnu uzņēmējdarbības veicināšanu un koordinēšanu!