Skaistajā ceriņu un kastaņu ziedēšanas laikā Rīgas Imantas vidusskolas 9. klašu absolventi saņēma apliecības par pamatizglītību. Lai arī pāri skolas jumtiem pārskrēja kāds lietus mākonis, svētki izdevās. Pasākumu vadīja 8. klašu skolēni. Skanīgu muzikālo sveicienu absolventiem veltīja Ieva Kalniņa un Laura Rivoša mūzikas skolotājas Indras Eisules vadībā.

Liels paldies 8. klašu skolēniem, kuri palīdzēja sapost skolu svētkiem un vadīja svinīgo pasākumu. Paldies 8. klašu audzinātājām Jeļenai Jesajevai un Evitai Vizulei par aktīvu līdzdalību pasākuma organizēšanā! Paldies skolotājam Jānim Lūsim par visu 3 pasākumu apskaņošanu! Paldies skolotājai Mairai Glinkai par svētku noformējuma veidošanu! Absolventiem novēlam, lai šodienas svinīgā svētku sajūta, savīdamās ar ziedu smaržu, kļūst par lielisku ierakstu Jūsu dzīves grāmatā!