10. jūnijā Rīgas Imantas vidusskolā, tāpat kā vēl 50 citās Rīgas vidusskolās, notika apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uzņemšanai 10. klasē. To kārtoja tie 9. klašu skolēni, kuri nākamajā mācību gadā plāno turpināt izglītību kādā no Rīgas vidusskolām. Aptaujātie skolēni atzina, ka iestājpārbaudījuma uzdevumi nebija ļoti sarežģīti. Paldies skolotājiem par iestājpārbaudījuma vadīšanu un direktores vietniecei Guntai Kaulai par tā organizēšanu mūsu skolā! Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par iespēju jau otro gadu iesaistīties apvienotajā iestājpārbaudījumā! Lai iestājpārbaudījuma rezultāti ir patīkams pārsteigums 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem!