Rīgas Imantas vidusskolas jaunāko klašu skolēni sporta stundās trenē līdzsvaru. Bērni ir ļoti radoši, paši izdomā savus līdzsvara vingrinājumus un, nostiprinot fizisko veselību, vingro, izmantojot nūju! Paldies sporta skolotājai Inesei Ramatei par aktīvām sporta stundām!