Aizver actiņas un smaidi,

Sapņi lai mūs projām nes

Turp, kur mīlestības viļņos

Izkustu mums dvēseles.

/J.Poruks/

Rīgas Imantas vidusskolas 3.b klases skolēni sarūpējuši jaukas dāvaniņas saviem mīļajiem! Paldies klases audzinātājai Inesei Dundurei par radošām idejām!