Rīgas Imantas vidusskolas skolēni jaunajā mācību priekšmetā dizains un tehnoloģijas zīmē pašu izdomātus interjera priekšmetus, kuriem piedāvā dažāda veida pielietojumu un funkciju. Taču tas vēl nav viss! Šos interjera priekšmetus skolēni veiksmīgi pārzīmē tādās datorprogrammās kā Google SketchUp un Inkscape. Paldies skolotājai Renātei Druvai par radošām nodarbībām!