Rīgas Imantas vidusskolas 1.a klases skolēni latviešu valodu stundu aizvada skolas jaunajā datorklasē. Skolēni mācās savstarpēji sadarboties, ieslēgt datoru, atvērt vajadzīgo programmu un veic dažādus interaktīvus uzdevumus, proti, no dotajiem burtiem atšifrē vārdus, sakārto vārdus teikumā. Skolēnu acīs neviltots prieks par iespēju darboties ar datoru! Paldies skolotājai Anitai Kleinai par aizraujošu integrēto datorikas un latviešu valodas nodarbību!