Rīgas Imantas vidusskolas 9.a klases skolēni vizuālajā mākslā veido kolāžas no dažādu materiālu fragmentiem (avīzes, žurnāli), ievērojot kompozīciju, krāsu saskaņotību un akcentus. Paldies skolotājai Renātei Druvai par radošām idejām un skolēniem par darbiem!