Projekta "Skola ārpus skolas" ietvaros Rīgas Imantas vidusskolas 1.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Lieni Roziņu ar ērto skolas autobusu devās uz Latvijas Dabas muzeju. Nodarbībā "Āpsis un viņa kaimiņi dažādos gadalaikos" skolēni klausījās, pētīja, lasīja, taustīja un izspēlēja āpša dzīvi gada griezumā.

 

SĀS projekta ietvaros Rīgas Imantas vidusskolas 2.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Ingrīdu Bernāni apmeklēja Latvijas Kara muzeju, kurā tika novadīta patriotiska nodarbība par karavīru dzīvi. Skolēni aktīvi līdzdarbojās un mēğināja izjust sūro karavīru ikdienu. Vienlaikus skolēni nostiprināja zināšanas par Latvijas karogu, ģerboni un himnu. Ļoti patriotiska mācību diena!

 

Rīgas Imantas vidusskolas 2.b klase kopā ar klases audzinātāju Inesi Dunduri un skolotāju Ligitu Bisenieci projekta SĀS ietvaros pabija Rīgas Motormuzejā. Skolēni aplūkoja ne tikai senus auto, bet arī izbaudīja interaktīvus stendus par auto sastāvdaļām, motoriem u.c. tehniskām lietām. Kamēr viena grupa apskatīja muzeju, tikmēr otra grupa pagatavoja kaučuka bumbiņu tehniskajā nodarbībā. Fantastiska vieta mācību dienai!

 

Rīgas Imantas vidusskolas 3.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Anitu Kleinu Rīgas Kino muzejā sociālo zinību un vizuālās mākslas mācību priekšmetu ietvaros iepazina kino pirmsākumus, guva ieskatu kino veidos, žanros un kino izrādīšanas tehnoloģijās. Bērni caur demonstrējumiem uzzināja, kas ir kustības ilūzija un kā tā tiek izmantota kino. Skolēni zīmēja arī savu animācijas filmu! 

 

Latviešu valodas un sociālo zinību ietvaros apgūstot tēmas par teikām un leģendām Rīgā un seno naudu, Rīgas Imantas vidusskolas 3.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ritu Madi projekta SĀS dienā viesojās Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Skolēni klausījās teikas un leģendas, kā arī guva priekšstatu par to, kā attīstījusies naudas vēsture Latvijā 

 

5.a klases skolēni apmeklēja "Ādažu čipsu uzturskolu". Bērni noskaidroja kartupeļa sastāvdaļas, pārrunāja uzturpiramīdas nosacījumu ievērošanas nepieciešamību ikdienā, noskaidroja, ka cilvēkam nevajadzētu apēst vairāk par 200 g čipsu dienā, uzzināja, cik daudzveidīgs ir čipsu piedāvājums un kā čipsi tiek eksportēti arī uz ārvalstīm. Vislielāko interesi un prieku radīja 3D filmiņas par čipsu ražošanu noskatīšanās, kā arī interaktīvā darbošanās - savas izvēlētās garšas čipsu pagatavošana. Ar pašu "ražotajiem" čipsiem un dāvanā saņemto lielo čipsu paku aplaimoti un gandarīti atgriezāmies mājās. Pasākums izdevies!

 

Rīgas Imantas vidusskolas 5. klašu skolēni projekta SĀS ietvaros ražotnes "Ādažu čipsi" uzturklasē uzzināja, cik daudz čipsu varam apēst dienā, no kā izgatavo mūsu mīļākus čipsus, cik daudz čipsu galābajas kartupeļu noliktavā un citus pārsteidzošus faktus. Skolēni vienlaikus noskaidroja, kādi svarīgi uzturelementi uzņemami katru dienu, lai mēs butu veseli. Bērni izgatavoja arī paši savu čipsu garšu, kā arī, protams, cienājās ar čipsiem. Turpinājumā skolā skolēni nostiprinās zināšanas par teksta tipiem, rakstot aprakstu vai vēstījumu par Uzturklases nodarbībā redzēto un dzirdēto. Paldies vecākiem par atbalstu šādas mācību dienas organizēšanā!

 

Dabaszinību un sociālo zinību ietvaros Rīgas Imantas vidusskolas 6.klašu skolēni uzņēmumā Getliņi EKO pārliecinājās par siltuma enerģijas nozīmi augu dzīvē, iepazina galvenos enerģijas veidus. Skolēni guva izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmi un vides tīrības ietekmi uz veselību.

 

Rīgas Imantas vidusskolas 7.klašu skolēniem projekta SĀS dienā bija jāveido video reklāma vai prezentācija angļu valodā par nozīmīgiem tūrisma objektiem Vecrīgā. Skolēni stāstījumā iekļāva apgūto darbības vārdu pagātnes formas. Vienlaikus tika pilnveidota prasme uzstāties un ieinteresēt auditoriju, kā arī gūts priekšstats par video bloga veidošanu.

 

Rīgas Imantas vidusskolas 8.c klases kolēni skolotāja Jāņa Lūša pavadībā apmeklēja izlaušanās istabu "Ziedoņa klase", kur interesantā un aktīvā atmosfērā plašāk iepazinās ar Imanta Ziedoņa daiļradi. Skolēni tādējādi mācījās sadarboties un vienlaikus gatavojās domraksta rakstīšanai par tematu "Mani ieguvumi izlaušanās spēlē "Ziedoņa klase"".

 

Rīgas Imantas vidusskolas 10.klašu skolēni vācu valodas un krievu valodas mācību priekšmetu ietvaros šodien, SĀS dienā, Rīgas Melngalvju namā guva priekšstatu par senās Rīgas saistību ar vācu kultūrvēsturisko telpu, vēlāk Vecrīgā pilnveidoja sarunvalodas prasmes par atrašanās vietu pilsētā, iepazina vāciskas izcelsmes vietvārdus Vecrīgā. Skolēni veica arī uzdevumus krievu valodā, izspēlējot lomu spēles par tēmu "Orientēšanās pilsētvidē" 

 

Rīgas Imantas vidusskolas 12.a klase kopā ar klases audzinātāju Anitru Līkansi SĀS dienā apmeklēja I. Aivazovska gleznu izstādi mākslas muzejā "Rīgas Birža" un iepazina daudzveidīgo jūras tematiku mākslinieku darbos. Spilgtākie izstādes iespaidi tika atklāti krievu valodas mācību uzdevumos un tiks prezentēti kulturoloģijā.