Tieši tik radoši notiek mācības Rīgas Imantas vidusskolā! Dabaszinību stundā klases audzinātājas Lienes Roziņas vadībā 1.b klases skolēni izzina, kā no mazās sēklas rodas lielais, košais Helovīnu simbols ķirbis un kā izaug gardā pupa, kuru bērni atpazīst un ikdienā labprāt bauda pupiņu zupā un pupiņu salātos. Bērni domā, izsaka un pamato viedokli, griež, līmē, pēta, analizē, salīdzina, apspriežas, prasa viens otram padomu, novērtē, sniedz atgriezenisko saiti skolotājai un viens otram. Paldies skolotājai Lienei par mūsdienīgo pieeju mācību procesa organizēšanā! Mēs par kompetenču izglītību un pārmaiņām izglītībā!