ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Rīgas Imantas vidusskolas 4.-6. klašu skolēni no 28. oktobra līdz 1. novembrim apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloğisko dārzu, lai iepazītu dažādu profesiju pārstāvju ikdienu! Zinošu speciālistu vadībā skolēni centās noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji strādā zooloğiskajā dārzā, un to ir tiešām ļoti daudz. Papildus skolēni, protams, iepazina un atpazina dažādus dzīvniekus, guva priekšstatu par to izturēšanos un dzīvesveidu. Pasākuma noslēgumā katrs skolēns izlozēja kartiņu ar kādas profesijas pārstāvja nosaukumu. Bija jānosaka, vai šis profesijas pārstāvis strādā zoodārzā. Lielākā daļa skolēnu nekļūdīgi tika galā ar uzdoto. Skolēni ne tikai varēja iepazīties ar Rīgas zoodārza ikdienu, bet arī ieelpot rudens smaržu un daži pat papikoties. Gandarījums visiem - skolēniem par gūtajām zināšanām, skolotājiem par būšanu kopā ar savu audzināmo klasi, pasākuma organizatoriem par paveikto! Liels paldies direktores vietniecei, karjeras izglītības projekta koordinatorei Gintai Revizorei un skolotājām, karjeras konsultantēm Ingrīdai Bernānei un Julijai Brokerei par ieguldīto darbu šo pasākumu organizēšanā!