29. oktobrī programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros RIV viesojās Namdaru darbnīcas pārstāvji ar lekciju un praktisku nodarbību "Koka daudzveidīgā dzīve" 4. un 5. klašu klašu skolēni guva izzinošu informāciju par koku, praktiski darbojās, apstrādājot tos: zāģēja, ēvelēja, greba. Patīkamu pārsteigumu sagādāja no koka darinātie rīki fiziskām aktivitātēm: gājiens ar koka slēpēm trim braucējiem vienlaicīgi, pārvietošanās uz koka kājām, koka zivju makšķerēšana u. c. Pasākums sagādāja patiesu prieku un gandarījumu! Cik koks tomēr ir daudzveidīgi izmantojams materiāls! Paldies programmas koordinatorei Kristīnei Ziņģītei-Otisonei par pasākuma organizēšanu!