Rīgas Imantas vidusskolā uzsācies projekta "Latvijas skolas soma" otrais gads! 24. septembrī skolā viesojās mākslinieks Ēriks Vilsons ar monoizrādi "Nezāle" pēc Rūdolfa Blaumaņa noveles motīviem. 7., 8. un 9. klašu skolēniem bija iespēja iejusties noveles varoņu lomās un sajūtās un aizdomāties par noveles sižeta aktualitātēm mūsdienās. Paldies projekta koordinatorei Kristīnei Ziņģītei-Otisonei par pasākuma organizēšanu!