5.aprīlī agri no rīta ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Rīgas Imantas vidusskolas "Talantu skolas" un "Jauno inženieru - konstruktoru skolas II" 42 skolēni skolotāju Ineses Dundures, Ritas Madi un Rutas Muskares vadībā devās uz zinātnes centru AHHA Igaunijā, lai papildinātu savas zināšanas! Skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, izmēģināja dažādus ar zinātni saistītus eksponātus, kuri izvietoti 3000 kvadrātmetru lielā platībā, un apmeklēja planetārija seansus. Paldies projekta koordinatorei Ivetai Veinbergai par ieguldīto darbu ekskursijas organizēšanā!