SABIEDRISKO ATTIECĪBU un INŽENIERZINĀTŅU izglītības programmu PROJEKTS

-----

Papildu specializētie kursi pēc izglītojamo izvēles un iespējām:

  • Psiholoģija
  • Politika un tiesības
  • Filozofija
  • Valsts aizsardzības mācība (VAM)
  • Publiskā uzstāšanās
  • Uzņēmējdarbības pamati

-----

Uzmanību! Informācija par iestājpārbaudījumiem un nepieciešamajiem dokumentiem uzņemšanai Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē 2020./2021. mācību gadam būs pieejama maija beigās/jūnija sākumā.