Iestājpārbaudījumus uzņemšanai Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē nokārtojuši skolēni ar tabulā redzamajiem kodiem.

Ja skolēns neatceras savu kodu, to iespējams noskaidrot, zvanot pa tālruni 6747107.

Aicinām skolēnus kopā ar vecākiem no 17.-21. jūnijam iesniegt dokumentus skolas kancelejā (122. kab.) no plkst. 10.00 - 15.00.

19003

19004

19005

19006

19007

19008

19009

19010

19011

19013

19014

19015

19019

19021

19022

19025

19027

19028

19030

19031

19032

19036

19040

19043

19045

19046

19048

19049

19053

19054

19055

19056

19057

19058

19059

19062

19064

19065

19066

 

Atkārtotie iestājpārbaudījumi uzņemšanai Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē paredzēti

2019. gada 19. augustā.

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē

Iestājpārbaudījuma paraugs

 

Uzņemot skolēnu Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē, starp skolu, skolēnu un viņa vecākiem (aizbildņiem) tiek slēgts Izglītošanas līgums, kas nosaka visu trīs pušu pienākumus un tiesības.