Rīgas Imantas vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem

Uzmanību! Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 1. klašu pretendentu vecāku iesniegumus izglītības iestāde pieņem tikai attālināti, proti, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumus aicinām sūtīt uz iestādes e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iesnieguma veidlapa ŠEIT

Vairāk info par pagaidu ārkārtas situāciju ŠEIT

***

Rīgas Imantas vidusskola uzņem bērnus mācībām 1. klasē, pamatojoties uz Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

***
Piesakot bērnu uzņemšanai 2020./2021. un vēlāku mācību gadu 1. klašu pretendentu sarakstā, vecāki skolā:

  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību;
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • aizpilda iesniegumu.

Vecāku iesniegumus pieņem darba dienās no plkst. 9.00 - 15.00 122. kabinetā.

***

Informācijai!

Kad vecāki bērnu reģistrējuši 1. klašu pretendentu sarakstā jeb pieteikuši bērnu skolai, tad katra gada 15. maijā tiek slēgts  un izskatīts 1. klašu pretendentu saraksts. Pēc attiecīgā gada, kurā bērnam jāuzsāk skolas gaitas, 15. maija vecākiem tiek nosūtīta vēstule par bērna uzņemšanu skolā vai atteikumu uzņemšanai. Ja vecāki saņēmuši vēstuli ar apstiprinājumu, ka bērns skolā ir uzņemts, tad vecāku pienākums ir 10 dienu laikā atnākt vēlreiz uz skolu un uzrakstīt iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē un veikt izglītības programmas izvēli vai arī informēt skolu, ja ģimene izlēmusi, ka bērns mācīsies citā skolā.

20. maijā plkst. 18.00 skolas aktu zālē tiek organizēta 1. klasē uzņemto bērnu vecāku sapulce. Konkrēts datums tiek izziņots šeit, mājaslapā, aprīļa beigās.

Katru gadu jūnija pirmajā nedēļā 3 dienas (pirmdiena - trešdiena) tiek organizēta Vasaras skoliņa 1. klasē uzņemtajiem bērniem, kurā topošie skolēni iepazīst skolotājus, rod priekšstatu par mācību procesu, skolas vidi un teritoriju.

 

 

Informācija par izglītības programmām

Informācija par Skolēna e-kartes saņemšanu

Informācija par Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu formām

Individuālo mācību līdzekļu saraksts 2019./2020. mācību gadam

Informācija par pagarinātās dienas grupu

 

Ja rodas vēl kādi jautājumi: zvaniet pa tālruņiem 67474106 vai 67474107, vai rakstiet uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.