Klašu audzinātāji 2019./2020. m. g.

Klase

Telpa

Klases audzinātājs/-a

1.a

101.

Elīna Gabrāne

1.b

106.

Liene Roziņa

1.c

201.

Solvita Griestiņa-Pukinska

1.m

203.

Kristīne Ziņģīte-Otisone

2.a

102.

Ingrīda Bernāne

2.b

204.

Inese Dundure

2.m

104.

Aigija Grāvīte

3.a

304.

Anita Kleina

3.b

202.

Rita Madi

3.m

303.

Gita Zelka

4.a

317.

Inese Tepeorena

4.b

338.

Andris Šuba

4.m

132.

Maira Glinka

5.a

306.

Ineta Alksne

5.b

301.

Anna Semjonova

5.m

334.

Gundega Ventiņa

6.a

227.

Marita Jansone

6.b

318.

Inese Ramate

6.c

319.

Žanna Ameļčenkova

6.m

137.

Iveta Veinberga

7.a

215.

Evita Brauna

7.b

118.

Kristaps Daugste

7.c

217.

Jeļena Jesajeva

8.a

313.

Silvija Ludženiece

8.b

117.

Ingūna Markūne

8.c

002.

Uldis Austrums

9.a

216.

Sarma Igaune

9.b

330.

Inga Laidiņa

10.a

327.

Diāna Gončarika

10.b

142.

Jūlija Brokere

11.a

129.

Ruta Muskare

12.a

214.

Anitra Līkanse