Sociālais pedagogs Ilze Bite /mob.tel. Nr. 26523531, tel. Nr. 67474102/
(pieņemšanas laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās 8.00 – 9.00) 115.kab.

 

Psiholoģe Jūlija Brokere /mob. tel. Nr. 29374538, tel. Nr. 67474109/
(pieņemšanas laiks: pirmdienās 14.30 – 15.30, otrdienās  8.30 – 9.30, piektdienās 8.30 – 9.30) 249. kab.

 

Speciālais pedagogs Marija Berga /mob.tel. Nr. 29556424/
(pieņemšanas laiks: piektdienās 8.00 – 8.40) 101.kab.

 

Logopēds Ingrīda Bernāne /mob.tel. Nr. 26280903/
(pieņemšanas laiks: ceturtdienās 8.00 – 8.40) 102.kab.

 

Medmāsa Rasma Kundziņa /tel. Nr. 67474103/
(darba laiks: darba dienās 8.30 – 16.30, pusdienu pārtraukums 12:35-13:05) 116.kab.

 

Pedagoga palīgs Zane Ondzule