Skolas direktore Ingūna Helviga /tel. Nr. 67474100/
(pieņemšanas laiks: pirmdienās 14.00 – 18.00, ceturtdienās 9.00 – 12.00) 121.kab.

 

Direktores vietniece izglītības jomā Ginta Revizore /tel. Nr. 67474104/
(pieņemšanas laiks: trešdienās 14.00 – 15.00, piektdienās 8.30 – 9.30) 120.kab.

 

Direktores vietniece izglītības jomā Gunta Kaula /tel. Nr. 67474105/
(pieņemšanas laiks: otrdienās 14.00 – 15.00, ceturtdienās 8.30 – 9.30) 120.kab.

 

Direktores vietnieks izglītības jomā Uldis Austrums /tel. Nr. 67474101/
(pieņemšanas laiks: otrdienās 14.00 – 15.00, ceturtdienās 8.30 – 9.30) 002.kab.

 

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Inguna Kalniņa /tel. Nr. 67474108/
(pieņemšanas laiks: pirmdienās 8.30 - 9.30, otrdienās 14.00 - 15.00) 143.kab.

 

Imantas sporta centra vadītāja Ingūna Markūne
(pieņemšanas laiks: Otrdienās 8.30 - 9.30, ceturtdienās 14.00 - 15.00) 223.kab.