2020. gada pavasarī Rīgas Imantas vidusskola uzsākusi dalību EKOSKOLU PROGRAMMĀ, kas ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. 🌍

Programmas pamatā ir vienkāršas, brīvi piemērojamas, bet tajā pašā laikā efektīvas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā.
Tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Eko skolas programmas koordinatore skolā: direktores vietnive izglītības jomā Inga Kalviņa

Vairāk par EKO skolu programmu: http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

***

Aicinām ikvienu RIV skolēnu kopā ar ģimeni un draugiem iestāties par dabu un 1. aprīlī uzsākt 30 dienu izaicinājumu, mainot ikdienas paradumus! Izaicini sevi un draugus! 😉