Skolotāju konsultāciju grafiks 2019./2020. mācību gadam būs pieejams septembrī.

 

 

 

 

 

sākumskolas mācību priekšmeti