Pārvērtības (jaunas mēbeles un telpas renovāciju, saglabājot absolventu zīmēto pašpārvaldes Goda biedru koka zīmējumu) šogad ieguvusi RIV skolēnu pašpārvaldes telpa, kur kopā ar pašpārvaldes jauniešiem saimnieko direktores vietniece, pašpārvaldes koordinatore Inga Kalviņa. Direktores vietniece skolas vadības komandai un skolas kolektīvam pievienojās salīdzinoši nesen, proti, oktobra beigās, bet paveikts jau gana daudz - noorganizēti skaisti un krāšņi valsts svētku un Ziemassvētku pasākumi, sarīkota labdarības akcija, uzsākti jauni projekti u.c. Vēlam enerģiju turpmākai darbībai un daudz radošu ideju ārpusstundu darba organizēšanā!