Rīgas Imantas vidusskolas zēnu kora AUSEKLĪTIS puiši diriģenta Eduarda Grāvīša vadībā un deju grupas DEBIJA meitenes skolotājas Aijas Vītoliņas vadībā 11. decembrī sniedza koncertu pansionāta "Liepa" senioriem. Lieliski redzēt prieku senjoru acīs! Paldies bērniem, kolektīvu vadītājiem un direktores vietniecei Ingai Kalviņai par koncerta organizēšanu pansionātā!