Cik maz vajag, lai būtu laimīgs! Rīgas Imantas vidusskolas dažādu klašu skolēni un skolēnu pašpārvaldes jaunieši akcijas "Eņģeļu pasts" ietvaros zīmēja, līmēja un rakstīja sirsnīgus vārdus sociālās aprūpes centros dzīvojošiem senioriem, kas ļauj pārvarēt smago gadu nastu, drūmo noskaņojumu, tukšumu sirsniņā, kad nav mīļo cilvēku blakus. Liels paldies skolotājām Aigijai Grāvītei un Renātei Druvai un direktores vietniecei Ingai Kalviņai par ieguldīto darbu akcijas organizēšanā mūsu skolā!