Par savdabīgu laboratoriju 6. decembrī pārvērtās Rīgas Imantas vidusskolas ēdamzāles priekštelpa, kurā 2.m klases skolēni skolotājas Aigijas Grāvītes vadībā apguva dabaszinības, eksperimentējot un mērot dažādas ūdens temperatūras. Paldies skolotājai Aigijai Grāvītei par aizraujošo mācību stundu!