5. novembrī Rīgas Imantas vidusskolas 1.-3. klašu skolēni skolas aktu zālē apmeklēja leļļu teātra TIMS teatralizētu koncertprogrammu “Mežā”! Skolēni ar interesi klausījās un aktīvi piedalījās izrādes notikumos, dziedāja līdzi izrādes varoņiem, kā arī nostiprināja zināšanas par uzvedību un piesardzību atrodoties mežā. Paldies māksliniekiem par sarūpēto izrādi, paldies skolēnu vecākiem, klašu audzinātājām un direktores vietniecei Gintai Revizorei par atbalstu pasākuma nodrošināšanai!