1. oktobris - Mūzikas diena, kas ir jau 10 gadu ilga tradīcija Rīgas Imantas vidusskolā! Šajā dienā notiek koncerts vecākiem, kurā katra mūsu skolas mūzikas klase dzied sevis izvēlētu dziesmu, parādot sevi un savu dziedātprieku. Un 1.m klases skolēniem šis ir 1. koncerts skolā! Šogad pie mums ciemojās arī Maltas vudusskolas koris ar diriģenti Irēnu Ivanovu. Uzstājās arī RIV mūzikas grupa "Nedārgi". Paldies mūsu diriģentiem Ritai Birzulei un Eduardam Grāvītim par koncerta organizēšanu! Esam ceļā uz Dziesmu svētkiem!