Dzejas labirintos 10. septembrī ceļoja Rīgas Imantas vidusskolas 11.a klases skolēni, lai atrastu sev tuvo dzejoli ne tikai Raiņa, I. Ziedoņa, O. Vācieša, bet arī tādu mūsdienu autoru kā P. Draguna, Gaiķu Māra, K. Rudzītes, A. Ogriņa, L. Langas K. Vērdiņa u.c. daiļradē. Paldies literatūras skolotājai Guntai Kaulai par iedvesmojošo mācību stundu! Lai dzeja ikvienam iekrāso septembri!