"RIV atbalsta biedrības" dibinātāji - Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu vecāki:
Kaspars Gulbis, Kristīne Meijere, Līga Ornicāne, Margita Dinne, Aiga Kalniņa, Ilga Lapsa un attālināti domās arī Anda Pūpola uzsāk viesošanos skolēnu vecāku sapulcēs, lai informētu vecākus par biedrības mērķiem un iespējām atbalstīt mūsu skolas saimes vajadzības daudzpusīgākai ikdienai un krāsainākiem svētkiem. Paldies mūsu aktīvajiem vecākiem par iniciatīvu un uzņēmību! Ceram uz pārējo vecāku, absolventu un citu interesentu atbalstu un aktīvu iesaistīšanos, jo KOPĀ VARAM VAIRĀK!
Informācija par biedrību skolas mājaslapā: https://www.riv.lv/riv-atbalsta-biedriba